Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Det nationella smittskyddet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av det nationella smittskyddet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2023.

Bakgrund

Dagens globala hälsohot kan framför allt kopplas till utvecklingen av nya och gamla infektionssjukdomar i kombination med ökat resande, klimatförändringar, zoonoser och ökad migration. Dessa risker för spridning av smittsamma sjukdomar innebär återkommande utmaningar för samhället, och ställer krav på en smittskyddsverksamhet som snabbt kan skalas upp vid en kris.

Folkhälsomyndigheten, som bildades 2014, ska följa det epidemiologiska läget för infektionssjukdomar och ha en beredskap för utbrott. Folkhälsomyndigheten ansvarar också för samordningen av smittskyddet på nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Det operativa ansvaret att planera, organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet och samordning på lokal och regional nivå ligger däremot på regionerna, via smittskyddsläkar-funktionen.

Tidigare granskningar har visat att det finns problem med samordningen och det delade ansvaret mellan staten och regionerna på hälso- och sjukvårdsområdet. Även Coronakommissionen, som nyligen lämnade sin slutrapport, pekade på en rad brister i det svenska smittskyddsarbetet kopplade till det delade ansvaret.

Syfte

Granskningen ska undersöka effektiviteten i det nationella smittskyddet över tid, både i normalläge och krisläge. Fokus kommer att ligga på Folkhälsomyndighetens ansvar att samordna det nationella smittskyddet, och regeringens styrning av myndigheter på området.

Granskningen omfattar inte smittskyddsarbete kopplat till livsmedel och djur, ej heller Folkhälsomyndighetens internationella arbete.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 23 november 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?