Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Effekter av sänkt moms på livsmedel

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av fördelnings- och priseffekter av sänkt moms på livsmedel. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i augusti 2018.

Bakgrund

I 1995 års kompletteringsproposition förde regeringen fram förslag om ett antal åtgärder som syftade till att stabilisera den svenska ekonomin och minska utgifterna för offentlig sektor. En av åtgärderna var att sänka ersättningsnivån i trygghetssystemen.

För att motverka de fördelningspolitiska konsekvenserna föreslog regeringen samtidigt att momsen på livsmedel skulle sänkas från 21 till 12 procent. En bärande tanke var att detta särskilt skulle gynna barnfamiljer och låginkomsthushåll som använder en relativt stor andel av sin hushållsbudget till inköp av mat.

Vid genomförandet beräknades sänkt moms kosta statskassan cirka 7,7 miljarder kronor i uteblivna momsintäkter, en så kallad skatteutgift. Sänkt moms på livsmedel är idag den enskilt största skatteutgiften och uppgick under 2017 till nästan 29 miljarder kronor.

Flera utredningar har ifrågasatt om sådana skatte- och avgiftslättnader är ett effektivt sätt att styra ekonomin på, och det finns tecken på att reformens positiva fördelningseffekter (gynnandet av barnfamiljer och låginkomsthushåll) med tiden har försvagats. Frågan är också i vilken mån den sänkta momsen verkligen resulterade i sänkta butikspriser.

Syfte

Granskningen ska undersöka om sänkt moms på livsmedel är en kostnadseffektiv åtgärd för att omfördela resurser mellan hushåll.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 februari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection