Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Effekter av trångboddhet på hälsa och skolresultat

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av effekterna av trångboddhet på hälsa och skolresultat. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2019.

Bakgrund

Trångboddheten, framförallt i storstäderna, har på senare tid ökat. Det är framför allt ungdomar, nyanlända och personer med invandrarbakgrund som bor trängre samt hushåll med låga inkomster. Något som ofta diskuteras är att trångboddhet ökar risken för smittspridning och att familjer som bor trångbodda oftare är sjuka. En annan aspekt som diskuteras är att trångbodda barn presterar sämre i skolan genom att inte få ro och avskildhet i eget rum. Det finns emellertid inga tidigare studier som på ett övertygande sätt kunnat påvisa orsak och verkan-samband av trångboddhet.

Syfte

Syftet med granskningen är att studera om det finns effekter av trångboddhet på hälsa och skolresultat, och om trångboddhet i större utsträckning än tidigare bör beaktas vid den framtida utformningen av bostadsbidraget.

Uppdaterad: 24 januari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection