Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Effektutvärderingar av näringspolitiska insatser

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av effektutvärderingar av näringspolitiska insatser. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2020.

Bakgrund

För att statens resurser ska användas så effektivt som möjligt, och för att näringspolitikens mål ska kunna nås, är det viktigt att näringspolitiska insatser utvärderas.

Det är också viktigt att utvärderingarna håller hög kvalitet. Väl utförda effektutvärderingar som leder till välinformerade beslut kan ha positiva samhällsekonomiska effekter, medan dåligt utförda effektutvärderingar kan leda till misshushållning.

Granskningen har initierats efter indikationer på att utvärderingar av näringspolitiken inte alltid håller tillfredsställande kvalitet.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka nyttan av näringspolitiska utvärderingar som utförts eller initierats av SCB, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Vinnova och Almi. Granskningen fokuserar på utvärderingarnas kvalitet och användning.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 01 september 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?