Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Fastighetsbildningssystemet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av fastighetsbildningssystemet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2022.

Bakgrund

Fastighetsbildningen har stor betydelse för bland annat byggandet av bostäder och förvaltning av vägar, anläggningar och fastigheter.

Statliga Lantmäteriet har huvudansvar för dessa frågor. Dessutom finns 39 kommunala lantmäterimyndigheter, som främst inrättats för att underlätta kommunala detaljplaneärenden och bygglovsprocesser. Kombinationen av statliga och kommunala huvudmän för i stort sett identiska verksamheter är unik inom den svenska statsförvaltningen.

På senare tid har ett antal problemindikationer lyfts fram. Till exempel är handläggningstiderna mycket långa. Lantmäteriets förrättningar tar i genomsnitt mer än ett år att genomföra, och JO har vid flera tillfällen kritiserat myndigheten för detta.

Vidare har det riktats kritik mot att de avgifter som Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna tar ut är höga och svåra att förutse.

När det gäller ansvarsfördelningen mellan Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna finns det ett antal oklarheter. Organisationerna har delvis likartade uppgifter, dessutom ska Lantmäteriet lämna stöd till de kommunala myndigheterna samt ha tillsynsansvar över dem.

Syfte

Granskningen ska svara på om den statliga fastighetsbildningen är effektiv. I det ingår att belysa Lantmäteriets förrättningsprocess, ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna samt om de avgifter som tas ut är rimliga och förutsebara.

SÅ GENOMFÖRS RIKSREVISIONENS GRANSKNINGAR

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 26 maj 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?