Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Fastställande av identitet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av fastställande av identitet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2024.

Bakgrund

När människor kommer till Sverige ska myndigheterna fastställa deras identitet. Efter inresa kan ytterligare identitetsutredningar följa, till exempel vid inre utlänningskontroller, ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd, utvisning, folkbokföring och begäran om samordningsnummer. Fastställande av identitet är också centralt för att minska risken för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Det finns flera utredningar och rapporter som visar på utmaningar och brister i det arbetet. Även Riksrevisionen har i två tidigare granskningar identifierat allvarliga brister i Migrationsverkets och Skatteverkets rutiner vid kontroll av id-handlingar hos den person som ansökt om uppehållstillstånd eller anmält invandring till Sverige.

Syfte

Granskningen ska svara på om de statliga insatserna för att fastställa identitet på personer som kommer till Sverige är effektiva. Fokus kommer bland annat ligga på myndigheternas processer och samverkan. Även regeringens styrning omfattas av granskningen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 24 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?