Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Försäkringskassans kontrollfunktion i sjukskrivningsprocessen

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Försäkringskassans kontrollfunktion i sjukskrivningsprocessen. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2022.

Bakgrund

Statens utgifter för sjuk- och rehabiliteringspenning har nästan fördubblats sedan 2010 från 20 till 37 miljarder kronor och förväntas öka ytterligare under de närmaste åren.

Detta bedöms delvis bero på åtstramningar i villkoren för rätten till sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare så kallad förtidspension), vilket inneburit att många försäkrade har blivit kvar i sjukpenningsystemet i stället för att övergå till sjuk- och aktivitetsersättning.

Det bedöms också bero på försämringar av Försäkringskassans arbete med att kontrollera den försäkrades rätt till ersättning. Det sammanfaller även i tiden med en snabb ökning av antalet så kallade hyrläkare och online-läkare inom vården

Syfte

Granskningen ska undersöka om ökningen av antalet av hyrläkare och online-läkare inverkat på användningen av sjukförsäkringen och på de utfärdade läkarintygens kvalitet. Granskningen kommer förutom Försäkringskassan att belysa även regeringens roll, samt om Inspektionen för socialförsäkringen (IFS) har uppmärksammat och rapporterat eventuella brister.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 22 november 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?