Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Granskningsnämnden för radio och tv

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Granskningsnämnden för radio och tv. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2020.

Bakgrund

Public service-företagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion är skattefinansierade sedan januari 2019. Under 2019 tilldelades SVT fem miljarder kronor, SR drygt tre miljarder och UR en halv miljard kronor.

Granskningsnämnden för radio och tv (vid Myndigheten för press, radio och tv) har i uppdrag att granska om public service-företagen följer villkoren i sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut som regeringen fattat utifrån radio- och tv-lagen.

Nämnden granskar årligen företagen och programmens innehåll. Dessutom handlägger nämnden anmälningar mot olika program. Under 2019 inkom anmälningar mot drygt 1 900 radio- och tv-program. I 55 procent av fallen avskrevs anmälan utan prövning, i 33 procent av fallen friades programföretagen och i 9 procent kunde ärendet inte prövas – till exempel för att anmälan riktades mot ett utländskt programbolag. I knappt 3 procent fälldes programföretagen.

Syfte

Granskningens ska svara på om nämndens granskning av public service fungerar i enlighet med riksdagens intentioner. I det ingår att undersöka om arbetet är effektivt och ändamålsenligt, och om nämndens rekommendationer och beslut leder till åtgärder och rättelser hos programföretagen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 29 september 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?