Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Handläggningen av anknytningsärenden

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att handlägga anknytningsärenden. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2021.

Bakgrund

En av Migrationsverkets uppgifter är att handlägga ärenden som gäller ansökningar om uppehållstillstånd för personer som vill flytta till en anhörig i Sverige, så kallade anknytningsärenden. Under 2018 handlades drygt 64 000 förstagångsansökningar i sådana ärenden.

I anknytningsärenden ska det finnas en anknytning till en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ansvarar för att utreda om det finns ett tillräckligt beslutsunderlag och för att bevilja eller avslå ansökan om uppehållstillstånd. Utlandsmyndigheterna bistår Migrationsverket genom att kontrollera äktheten i originalhandlingar, till exempel pass och vigselbevis, och genomför intervjuer med den sökande.

Syfte

Syftet är att undersöka om Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att handlägga anknytningsärenden säkerställer att beslutsunderlaget håller hög rättslig kvalitet. Granskningen omfattar förstagångsansökningar av uppehållstillstånd med flykting/asylgrund.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 22 juni 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?