Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Införandet och tillämpningen av bosättningslagen

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av införandet och tillämpningen av bosättningslagen. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2021.

Bakgrund

Införandet av den så kallade bosättningslagen 2016 innebar att Migrationsverket kan anvisa kommunerna att ta emot och ordna bostad till flyktinginvandrare, och att kommuner är skyldiga att genomföra detta. Tidigare krävdes det en överenskommelse mellan staten och kommunen i fråga.

Syftet med förändringen var att frigöra platser i mottagningssystemet för asylsökande, påskynda mottagandet i kommuner för invandrare med uppehållstillstånd samt skapa en jämnare fördelning mellan rikets kommuner. Sammantaget skulle detta förbättra etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

De personer som omfattas av sådana anvisningar är före detta asylsökande som fått uppehållstillstånd och vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden samt så kallade kvotflyktingar. De är dock inte tvungna att flytta till den kommun som anvisats att ta emot dem, utan kan istället välja att bosätta sig i en annan kommun men ordna boendet på egen hand. Av de cirka 26 000 flyktinginvandrare som togs emot i rikets kommuner under 2019 ordnade majoriteten, cirka 64 procent, boende på egen hand.

Syfte

Granskningen ska svara på om införandet, och regeringens och myndigheternas tillämpning, av bosättningslagen har levt upp till intentionerna med reformen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 02 mars 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?