Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Insatser vid nekad sjukpenning

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av insatser vid nekad sjukpenning. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i april 2020.

Bakgrund

När någon nekas sjukpenning är det viktigt att rehabilitering och samverkan mellan Försäkringskassan, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen fungerar. I det ingår att den försäkrade får stöd av Försäkringskassan och arbetsgivare, samt i vissa fall av Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten, och ska bland annat verka för att Arbetsförmedlingen och arbetsgivare vidtar nödvändiga åtgärder.

Granskningen kommer att titta på hur Försäkringskassan kommunicerar med försäkrade samt samverkar med arbetsgivare och Arbetsförmedling. Vidare granskas de förutsättningar regeringen har givit myndigheterna att samverka i dessa ärenden.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen granskas i sina roller som ansvariga myndigheter och som arbetsgivare i sjukskrivningsärenden. Dessutom granskas Polismyndigheten, Kriminalvården och Skatteverket i sina roller som arbetsgivare.

Syfte

Granskningen ska analysera om samverkansprocessen i avslagsärenden fungerar ändamålsenligt. Fokus kommer bland annat att vara på om regeringen har säkerställt en väl fungerande omställningsprocess och om Försäkringskassans kommunikation med de försäkrade är tydlig. Vidare granskas om samverkan mellan myndigheter och arbetsgivare fungerar och om arbetsgivare utför plan för återgång i arbete för sjukskrivna anställda.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 15 oktober 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?