Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

IVO:s tillsynsverksamhet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av den tillsynsverksamhet som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2019.

Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bildades den 1 juni 2013 för att stärka tillsynen på området och för att komma till rätta med problem som hade funnits när tillsynen utfördes av Socialstyrelsen.

Bakom beslutet låg en önskan om att förstärka riksdagens och regeringens styrning på området. Regeringen bedömde också att en fristående tillsynsmyndighet underlättar för personer som vill klaga eller anmäla brister inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS-verksamhet.

IVO:s främsta uppgift är att utföra tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS-verksamhet. Som en del av tillsynen ska myndigheten också ansvara för klagomål mot hälso- och sjukvården utifrån patientsäkerhetslagen.

Syfte

Syftet med granskningen är att ta reda på om IVO:s tillsyn bedrivs effektivt och likvärdigt över landet. Granskningen ska bland annat belysa vilka förutsättningar IVO:s tillsynsarbete har, hur processerna ser ut och om IVO har en fungerande uppföljning och återföring.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 06 mars 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?