Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i januari 2019.

Bakgrund

Klimatinvesteringsstödet lanserades i Almedalen i juli 2015 och de första åtgärderna godkändes redan hösten 2015. Detta innebar att berörda myndigheter hade relativt kort tid på sig att organisera sitt arbete med att administrera och bedöma ansökningar.

Stödet har successivt utökats och förlängts och uppgår totalt till närmare 16 miljarder kronor fram till år 2023, vilket är betydligt mer än tidigare liknande stöd. För budgetåret 2018 utgör Klimatklivet cirka 16 procent av statens utgifter för miljöpolitik, och är därmed en stor post i statsbudgeten.

Hittills har Naturvårdsverket genom Klimatklivet beviljat 1 559 åtgärder stöd, till exempel för laddinfrastruktur för elfordon (flest beviljade ansökningar) och biogasanläggningar (högsta beviljade belopp). Stöd har även gått till projekt som cykelgarage, ”klimatfamiljer” och ”klimatterapi”.

Riksdagen har konstaterat att regeringen i budgeten för 2017 valde att förlänga och höja anslagen till Klimatklivet utan att programmet var utvärderat, samtidigt som utsläppsminskningarna av växthusgaser hade avstannat. Naturvårdsverket har sedermera låtit göra en utvärdering av Klimatklivet, som bland annat pekade på vissa metodologiska problem vid beräkning av effekter. Det finns även indikationer på att berörda myndigheter arbetade under tidspress när Klimatklivet infördes vilket troligen påverkat effektiviteten under programmets etableringsfas.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om hanteringen av Klimatklivet har varit effektiv samt om stödet lett till kostnadseffektiva åtgärder. Granskningen kommer bland annat att undersöka om förordningen är utformad så att den främjar de mest kostnadseffektiva åtgärderna, om Klimatklivet interagerar med andra klimatpolitiska styrmedel samt om erfarenheter från tidigare klimatinvesteringsprogram har tagits tillvara.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 16 maj 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection