Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Lärosätenas holdingbolag

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av lärosätenas holdingbolag. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2020.

Bakgrund

Universitet och högskolor har enligt högskolelagen tre huvudsakliga uppgifter: utbildning, forskning och samverkan.

Samverkansuppdraget innebär bland annat att lärosätena ska kommersialisera idéer från forskning och utbildning, och på så vis bidra till tillväxt i den kunskapsintensiva industrin. Sedan 1992 har det vid 19 lärosäten successivt bildats holdingbolag som ska underlätta detta genom att verka som riskkapitalbolag.

Flera utredningar har pekat på bristande förutsättningar för dessa bolag, och det är oklart hur effektiva de är. Bolagen ska enligt aktiebolagslagen ge vinst till ägaren, men det är vanligt att så inte sker. Mellan 2002 och 2018 har bolagen fått ett kapitaltillskott på 66 miljoner kronor. Flera av bolagen saknar mål om avkastning, och risken för bristande affärsmässighet i avtalen mellan lärosätena och holdingbolagen har tidigare uppmärksammats av Riksrevisionen. Vidare har avyttringar av bolag som holdingbolagen investerat i sällan varit lönsamma.

Syfte

Syftet är att utreda om verksamheten i lärosätenas holdingbolag sker i enlighet med riksdagens och regeringens beslut, samt om regeringens styrning har bidragit till en aktiv, professionell och värdeskapande bolagsförvaltning.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 09 december 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?