Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Lärosätenas lokalförsörjning

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av marknadsstyrningen av lärosätenas lokalförsörjning. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2018.

Bakgrund

Under tidigt 1990-tal överfördes ansvaret för myndigheternas lokalförsörjning från Byggnadsstyrelsen till varje enskild myndighet, medan förvaltningen av fastigheterna bolagiserades. Syftet var bland annat att effektivisera fastighets- och förmögenhetsförvaltning för staten som helhet. Reformen var en strävan efter en marknadsstyrd inriktning av lokalförsörjningen.

Lärosätenas lokalförsörjning är ett av de områden där reformen bedöms bara delvis ha fungerat. En av orsakerna uppges vara den stora marknadsandel som det statliga bolaget Akademiska Hus AB har på vissa orter. Det finns också risk för att lärosätenas förmåga att agera effektivt på marknaden begränsas av bland annat deras behov av lokaler med specifik utformning, såsom campusområden och specialutformade lokaler.

Frågan är statsfinansiellt viktig eftersom lärosätenas hyreskostnader under 2016 var 8,6 miljarder kronor, eller cirka 40 procent av den totala lokalhyran för samtliga statliga myndigheter.

Syfte

Riksrevisionens granskning ska undersöka om den marknadsstyrda inriktning av lärosätenas lokalförsörjning har kunnat genomföras som riksdagen beslutade. Syftet är bland annat att utreda om det finns förutsättningar för en fungerande marknadsstyrning av lärosätenas lokalförsörjning, och om lärosätena organiserar sitt lokalförsörjningsarbete för att kunna verka effektivt på hyresmarknaden.

Uppdaterad: 07 mars 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection