Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Lärosätenas skydd av forskningsdata

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av lärosätenas skydd av forskningsdata. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2023.

Bakgrund

Framgångsrik forskning förutsätter öppenhet och samverkan, och både riksdag och regering förväntar sig att svenska universitet och högskolor verkar på en internationell arena.

Detta kompliceras av att universitet och högskolor ofta har stora mängder forskningsdata som kan behöva skyddas. Det kan till exempel handla om information som berör innovationer, företagshemligheter, säkerhet eller personuppgifter.

Forskningsdata är därmed en värdefull informationstillgång och regeringen har noterat att aktörer från andra länder har visat ett otillbörligt intresse för svensk forskning och innovation. Målet med angreppen är bland annat att stjäla kunskap och gynna den egna konkurrenskraften.

Enligt Säkerhetspolisen har underrättelseverksamhet mot universitet och högskolor intensifierats på senare tid. Den information och kunskap som olovligen inhämtas från sektorn varje år värderas till höga belopp och mörkertalet är stort.

Det finns flera indikationer på att universitets- och högskolesektorn har ett eftersatt informationssäkerhetsarbete. Till exempel visar en förhållandevis färsk undersökning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att svenska lärosätens informationssäkerhetsarbete är på en generellt låg nivå, och enligt Säkerhetspolisen är kunskaperna om vad som är skyddsvärt bristfälliga.

Syfte

Granskningen ska svara på om lärosätena bedriver ett effektivt informationssäkerhetsarbete för att skydda forskningsdata.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 13 april 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?