Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Militärregionernas roll och ansvar

Riksrevisionen genomför nu en granskning av militärregionernas roll och ansvar. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2018.

Bakgrund

På grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde pågår sedan några år ett omfattande arbete med att bygga upp ett nytt totalförsvar. De sårbarheter som uppstått sedan tidigt 1990-tal, i kombination med förändrade förutsättningar för det militära försvaret, innebär att dagens totalförsvar står inför andra utmaningar än det kalla krigets totalförsvar gjorde. I januari 2013 inrättades militärregionstaber med syfte att öka Försvarsmaktens operativa förmåga och stärka samverkan mellan totalförsvarets civila och militära delar.

Syfte

Granskningen syftar till att utreda om militärregionstaberna har förmåga att lösa sina huvuduppgifter samt om arbetet sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Uppdaterad: 12 februari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection