Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Myndigheters åtgärder för att förebygga och hantera trakasserier

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av myndigheters åtgärder för att förebygga och hantera trakasserier. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2022.

Bakgrund

Flera offentliga rapporter har visat att det är relativt vanligt med framför allt trakasserier mot statligt anställda tjänstemän. Till exempel genomförde Statskontoret en undersökning 2018 där nio av tio tillfrågade myndigheter svarade att det fanns en risk för att deras anställda utsätts för trakasserier, hot eller våld i tjänsteutövningen.

Ett annat exempel är den enkätundersökning som fackförbundet Akavia nyligen genomfört bland medarbetare vid myndigheter med omfattande medborgarkontakter. Där angav 34 procent av de svarande att de blivit utsatta för otillbörlig påverkan under de senaste två åren.

Trakasserier mot statligt anställda är inte alltid ett hot i straffrättslig mening, men kan få allvarliga konsekvenser för den enskilda. I värsta fall kan de också påverka den utsatta medarbetarens tjänsteutövning – och riskerar därmed underminera viktiga demokratiska principer som rättssäkerhet, opartiskhet och möjlighet att delta i det offentliga samtalet.

Trakasserier, hot och våld är också ett hot mot effektiviteten i förvaltningen, eftersom det kan försvåra handläggningen och kompetensförsörjningen för myndigheterna.

Syfte

Granskningen ska svara på om myndigheterna och regeringen vidtagit effektiva insatser för att förebygga och hantera trakasserier, hot och våld mot statligt anställda.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 05 april 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?