Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Orsaker till könsskillnader i sjukfrånvaro

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av orsaker till könsskillnader i sjukfrånvaro. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2019.

Bakgrund

Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är en jämlik, jämställd och tillgänglig vård. Jämställd hälsa är också ett av regeringens jämställdhetsmål. Trots detta är kvinnor mer sjukskrivna än män. Skillnaden har vuxit stadigt sedan 1980-talets första hälft och idag är kvinnor sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning som män.

Syfte

Granskningen är att analysera om män och kvinnor behandlas likvärdigt i sjukskrivningsprocessen när det gäller bedömning av arbetsförmåga och rätt till sjukpenning.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 15 april 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?