Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Polis och åklagares arbete mot sexuell exploatering av barn och unga

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av polis och åklagares arbete mot sexuell exploatering av barn och unga. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2021.

Bakgrund

Sexuell exploatering av barn och unga är inget nytt fenomen, men omfattningen och karaktären på dessa brott har förändrats avsevärt i och med internets framväxt. Ingen vet exakt hur vanligt det är, men mörkertalen antas vara stora.mställdhetsmyndigheten genomför just nu en omfattningskartläggning som kommer att publiceras nästa år.

Polis, socialtjänst och forskare är överens om att det handlar om en grupp som är särskilt svår att upptäcka, och förövarna av dessa sexualbrott går ofta fria. Polisens uppgift kompliceras bland annat av att många brottsoffer inte vill anmäla, och att polisen har svårt att rekrytera och behålla personal med viktig specialistkompetens.

Syfte

Granskningen syftar till att undersöka om Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten bedriver ett effektivt och likvärdigt arbete för att motverka att barn och unga utnyttjas genom grooming och köp av sexuell handling.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 21 december 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?