Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Polisens effektivitet i utsatta områden

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Polisens effektivitet i utsatta områden. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2020.

Bakgrund

Brottsligheten är inte jämnt fördelad i Sverige: i vissa bostadsområden är otryggheten och brottsligheten högre än i resten av landet. Det handlar ofta om områden som utmärks av olika sociala problem, såsom låg socioekonomisk status och hög arbetslöshet. Antalet områden som av polisen har definierats som utsatta har ökat under de senaste åren.

Riksdagen har uttryckt oro över utvecklingen, i synnerhet över att hälften av de kvinnor som bor i utsatta områden är otrygga, och vid flera tillfällen uttryckt ett behov av fler lokalt förankrade poliser i brottsutsatta områden. Riksdagen har även bett regeringen att återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits för att åstadkomma detta.

Trots det finns det tydliga indikationer på att polisnärvaron inte har ökat i dessa områden, och att polisen har stora svårigheter att fullfölja sina uppgifter där. Och trots att utsatta områden under decennier har varit föremål för diverse satsningar med olika inriktning kvarstår problemen

Syfte

Granskningen ska undersöka om polisens arbete med särskilt utsatta områden är ändamålsenligt. Granskningen kommer bland annat fokusera på om regeringen och Polismyndigheten har gett personalen förutsättningar att arbeta effektivt i särskilt utsatta områden samt om polisens arbetssätt är effektivt och anpassat till läget i dessa områden.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 04 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?