Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Reduktionsplikten

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av reduktionsplikten. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2023.

Bakgrund

Reduktionsplikten infördes 2018 och innebär en skyldighet för drivmedelsbolag att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att blanda i biodrivmedel. Syftet är att bidra till transportsektorns klimatmål om att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom luftfart) med 70 procent mellan 2010 och 2030.

Det finns dock en rad frågetecken kring reduktionspliktens effektivitet som styrmedel. Det handlar bland annat om osäkerheter om reduktionspliktens påverkan på drivmedelspriserna vid pump, tillgången på biodrivmedel och relationen till EU:s styrning på klimatområdet.

Syfte

Granskningen ska undersöka om reduktionsplikten bidrar till de klimatpolitiska målen på ett effektivt sätt.

SÅ GENOMFÖRS RIKSREVISIONENS GRANSKNINGAR

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 26 oktober 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?