Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Regeringens förberedelser av nya arbetsmarknadspolitiska insatser

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens bedömningar av deltagarantal och kostnader när det gäller nya arbetsmarknadspolitiska insatser. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2018.

Bakgrund

Arbetsmarknadspolitiken omsätter årligen tiotals miljarder kronor och påverkar såväl individer som myndigheter, organisationer och företag. Regeringen har under det senaste decenniet infört en rad nya arbetsmarknadspolitiska insatser. Insatserna har en stor bredd, från instegsjobb och upphandlade jobbcoacher till extratjänster och utbildningskontrakt. För många av de nya insatserna har deltagarantalet blivit betydligt lägre än vad regeringen planerade för då beslut om insatsen togs. Skillnaden mellan prognos och utfall har bidragit till att delar av de beslutade anslagen inte har använts. För 2015 redovisade Arbetsförmedlingens ett överskott på 732 miljoner kronor på anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med hänvisning till att de nya insatserna extratjänster och traineejobb var långt från de volymer som tidigare bedömts.

Rimliga och väl underbyggda bedömningar av deltagarantal och kostnader är viktiga för att säkerställa att resurserna till arbetsmarknadspolitiken används som planerat.

Syfte

Syftet med granskningen är att ta reda på om regeringens bedömningar av antalet deltagare och kostnader när det gäller nya arbetsmarknadspolitiska insatser är rimliga och väl underbyggda.

Uppdaterad: 13 mars 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection