Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Regeringens integrationspolitik för utrikes födda kvinnor

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens integrationspolitik för utrikes födda kvinnor. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2018.

Bakgrund

Fram till 1980-talet hade utrikes födda kvinnor i Sverige i genomsnitt både högre sysselsättning och högre inkomster än inrikes födda kvinnor. Idag är situationen den motsatta: utrikes födda kvinnors arbetskraftsdeltagande är väsentligt lägre än såväl inrikes födda kvinnors som utrikes och inrikes födda mäns. Mer än var tionde utrikes född kvinna mellan 15 och 24 år varken arbetade eller studerade 2016, vilket är mer än dubbelt så mycket som för inrikes födda kvinnor i samma ålder.

Bristande arbetsmarknadsanknytning är problematiskt på flera sätt: för individen själv, för hennes barn och för samhällsekonomin i stort. Det riskerar även att skada förtroendet för den svenska välfärdsmodellen.

Syfte

Granskningen syftar till att undersöka om regeringens integrationspolitik för utrikes födda kvinnor har varit tillräcklig i förhållande till de politiska mål om arbete och försörjning som riksdagen har fattat beslut om. I granskningen ingår att kartlägga skillnaderna mellan utrikes födda kvinnor och andra grupper när det gäller arbete och försörjning, samt vilka de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna är för såväl gruppen som för de offentliga finanserna.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 04 september 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection