Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens och myndigheternas arbete mot arbetskraftsexploatering

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens och myndigheternas arbete mot arbetskraftsexploatering. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2020.

Bakgrund

Under de senaste decennierna har arbetsmarknaden i Sverige förändrats genom att lågavlönade arbeten allt oftare utförs av utländsk arbetskraft. Samtidigt får polisen allt oftare information om arbetskraftsexploatering, det vill säga att människor arbetar under orimliga arbetsvillkor och i dålig arbetsmiljö. De som drabbas är ofta utländska medborgare med temporära arbetstillstånd, eller som saknar arbetstillstånd.

Regeringen har initierat flera uppdrag på området som mött ett antal utmaningar. Det handlar till exempel om att skapa ett fungerande informationsutbyte mellan myndigheterna om misstänkta arbetsgivare, och att säkerställa att myndighetspersonal har tillräcklig kunskap för att kunna identifiera offer och att hjälpa de som utsätts för arbetskraftsexploatering.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringen och de ansvariga statliga myndigheterna arbetar effektivt för att motverka arbetskraftsexploatering.

Granskningen kommer inte att belysa insatser mot andra former av exploatering så som prostitution eller tiggeri. Granskningen omfattar inte regelverket för migration och asylmottagning.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 21 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?