Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekrytering av soldater och sjömän

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av rekrytering av soldater och sjömän. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i september 2022.

Bakgrund

Det militära försvaret bemannas av fast anställda gruppbefäl, soldater och sjömän samt värnpliktiga, hemvärnet och officerare. Personalen är avgörande för den militära förmågan, och en effektiv personalförsörjning är en förutsättning för en effektiv försvarsmakt.

Försvarsmakten har under en längre tid haft svårt att rekrytera fast anställda gruppbefäl, soldater och sjömän och behöver enligt egna bedömningar utöka personalstyrkan med drygt 2000 personer, eller cirka 30 procent.

Försvaret har vid två tillfällen under de senaste åren utrett personalförsörjningen inom myndigheten. Ingen av utredningarna har presenterat en tillfredsställande analys av orsakerna till de konstaterade bristerna.

Syfte

Granskningen ska svara på om Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket arbetar effektivt med personalförsörjningen av fast anställda gruppbefäl, soldater och sjömän.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 28 juni 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?