Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksgäldens användning av ränteswappar

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Riksgäldens användning av ränteswappar. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2018.

Bakgrund

En av Riksgäldens huvuduppgifter är att ta upp och förvalta lån till staten. Förvaltning ska enligt budgetlagen långsiktigt minimera kostnaden för skulden samtidigt som riskerna beaktas.

För att finansiera skulden ger Riksgälden ut olika räntebärande statspapper, till exempel obligationer och statsskuldväxlar. Dessutom använder Riksgälden olika typer av så kallade derivat, däribland ränteswappar. Ränteswappar innebär förenklat att Riksgälden för ett visst lån under en bestämd tid byter en fast räntekostnad mot en rörlig räntekostnad med en annan aktör på finansmarknaden.

Riksgäldens motiv till att använda ränteswappar har skiftat över tid. Det är dock oklart om Riksgälden i tillräcklig utsträckning har analyserat och utvärderat motiven för, och användningen av, ränteswappar. Dessutom finns det risk för att myndighetens utvärdering blir missvisande, då det ekonomiska utfallet jämförs med upplåningsformer som inte är tillåtna enligt regeringens riktlinjer till Riksgälden.

Syfte

Syftet är att granska om Riksgäldens användning av ränteswappar bidrar till att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Granskningen ska bland annat utreda om användningen av ränteswappar är välgrundad, och om utvärderingen är tillfredsställande.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 februari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection