Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

RUT-avdraget

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av RUT-avdraget. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2020.

Bakgrund

RUT-avdraget infördes 2007 och innebär att personer som köpt hushållsnära tjänster kan få ett skatteavdrag. Reformen syftade bland annat till att omvandla svart arbete till vitt, öka den tid som köparna ägnar åt sina betalda arbeten och göra det lättare för personer med kort utbildning att komma in på arbetsmarknaden.

Antalet personer som gör RUT-avdrag och de sammanlagda avdragsbeloppen har ökat stadigt sedan införandet. År 2017 var det nästan 900 000 personer som fick RUT-avdrag, för sammanlagt 4,6 miljarder kronor.

Kostnaden för skattereduktionen uppskattades vid införandet till 1,3 miljarder kronor per år. På grund av osäkerhet om effekternas storlek och brist på dataunderlag beräknades inga positiva effekter på de offentliga finanserna, men regeringen har vid senare tillfälle bedömt att reformen på lång sikt kommer att vara självfinansierad.

Syfte

Granskningen ska undersöka om RUT-avdraget har levt upp till regeringens och riksdagens intentioner. Frågor som ska besvaras är om köpare av RUT-tjänster har ökat sitt betalda arbete, om avdraget har bidragit till ökad sysselsättning och om fler grupper i samhället har stärkt sin ekonomiska situation. Dessutom ska granskningen belysa hur statsfinanserna har påverkats.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 04 september 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?