Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Samhall

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Samhall. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2023.

Bakgrund

Samhall är ett helägt statligt bolag med uppdrag att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten ska anpassas till de anställdas förutsättningar, samt bedrivas enligt affärsmässiga principer och på ett sätt som inte utsätter andra företag för osund konkurrens. För merkostnader som uppstår i och med samhällsuppdraget får Samhall en ersättning från staten. Under 2021 uppgick den till 6,6 miljarder kronor.

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar personer till anställning hos Samhall. I slutet av 2021 hade Samhall 25 000 anställda på närmare 600 orter. Majoriteten har en så kallad anställning för skyddat arbete.

Personer som till följd av en funktionsnedsättning har en så nedsatt arbetsförmåga att de inte kan få något annat arbete, och som har behov som inte kan tillgodoses genom andra insatser, får anvisas till skyddat arbete.

Enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen uppger dock 4 av 10 arbetsförmedlare att det inte är de personer med störst behov av insatsen som får anställning genom skyddat arbete hos Samhall. Dessutom har det under lång tid framförts kritik om att Samhalls verksamhet inte är anpassad efter målgruppens förutsättningar.

Syfte

Granskningen ska svara på om Samhall uppfyller sitt samhällsuppdrag. Fokus kommer bland annat ligga på effektiviteten i Samhalls arbete, om rätt personer är anställda i bolaget samt regeringens styrning av Samhall.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 13 maj 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?