Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Sjukskrivning vid psykiska diagnoser

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av sjukskrivning vid psykiatriska diagnoser. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i augusti 2018.

Bakgrund

Kostnaderna för sjukpenningen har fördubblats sedan år 2010, och sjukskrivning för psykiatriska diagnoser har stått för merparten av det ökade sjuktalet. För att skapa mer likformighet när det gäller längden på sjukskrivningar för olika diagnoser använder Försäkringskassan och sjukskrivande läkare Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, som innehåller rekommendationer för sjukskrivningslängder vid olika diagnoser.

Det är dock oklart hur väl beslutsstödet fungerar när det gäller psykisk ohälsa, Riksrevisionen har sett indikationer på att diagnos ibland ställs utifrån rekommenderad sjukskrivningslängd snarare än patientens ohälsa. I praktiken kan det till exempel handla om att patienter med ångest sjukskrivs för depression, därför att läkaren bedömer att patienten behöver vara sjukskriven en längre tid än vad beslutsstödet rekommenderar för diagnosen ångest.

Syfte

Syftet med granskningen är att studera om Socialstyrelsen försäkringsmedicinska beslutsstöd fungerar ändamålsenligt vid Försäkringskassans handläggning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa.

Uppdaterad: 14 februari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection