Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Sparformen investeringssparkonto

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av sparformen investeringssparkonto. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2018.

Bakgrund

Investeringssparkonto är en sparform som infördes i Sverige 2012 och beskattas enligt särskilda regler. Syftet var att förenkla för fysiska personer att spara i aktier och andra finansiella instrument och att uppmuntra hushållens långsiktiga sparande i direktägda finansiella tillgångar. Sparformen har snabbt blivit populär och sedan införandet har det öppnats cirka 2,3 miljoner investeringssparkonton innehållande drygt 500 miljarder kronor.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om målen med investeringssparkonto har uppfyllts och vilka statsfinansiella kostnader som reformen har inneburit.

Uppdaterad: 14 februari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection