Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Stabila skatteintäkter och utvecklingen på klimat- och energiområdet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av stabila skatteintäkter och utvecklingen på klimat- och energiområdet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2020.

Bakgrund

Målet för skattepolitiken är att säkra stabila skatteintäkter och skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och hög sysselsättning. Långsiktiga kalkyler är i detta sammanhang viktiga för att riksdagen och regeringen i ett tidigt skede ska kunna vidta åtgärder som gör finanspolitiken hållbar.

Miljö- och energiskatterna utgör en väsentlig del av statens skatteintäkter och bidrar till att finansiera statens utgifter. De syftar också till att påverka människors beteende i syfte att nå miljömålen och därmed bidra till en hållbar tillväxt.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringen har beaktat utvecklingen på klimat- och energiområdet i kalkylerna för de offentliga finansernas utveckling på lång sikt, så att riksdagen kan fatta välinformerade beslut.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 14 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?