Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i april 2022.

Bakgrund

Riksdagens mål för den regionala utvecklingspolitiken är ”utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet”. Målen och ambitionerna omfattar flera utgiftsområden, sektorer och förvaltningsnivåer. Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret men saknar instrument inom flera av de politikområden som är relevanta för politikens genomförande. Ansvaret inom dessa områden är också splittrat på ett stort antal myndigheter och andra aktörer som sorterar under olika departement.

Granskningen har inletts utifrån ett antal problemindikationer som bland annat omfattar otydliga prioriteringar från regeringens sida, bristande resultatredovisning och svårigheter för statliga myndigheter att medverka i det regionala utvecklingsarbetet.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringen har hanterat statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken så att målen kan nås.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 augusti 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?