Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens styrning och kontroll av läkemedelsförskrivningen (12 dec)

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens styrning och kontroll av läkemedelsförskrivningen. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering 12 december 2023.

Bakgrund

Varje år hämtar närmare 7 miljoner personer ut minst ett förskrivet läkemedel. Den totala försäljningskostnaden för receptbelagda läkemedel var drygt 37 miljarder kronor år 2021, varav statens kostnader utgjorde drygt 31 miljarder kronor. Enligt Socialstyrelsen kommer statens kostnader ha ökat till drygt 36 miljarder kronor om året år 2025.

Granskningen inleds efter indikationer på att staten och regionerna har svårt att styra och kontrollera läkemedelsförskrivningen. Dessa svårigheter bedöms bland annat bero på att många aktörer är inblandade, att möjligheterna att utbyta information mellan myndigheter är begränsade och att regionerna inte kan genomföra kontroller om patienten bor i en annan region än där den förskrivande läkaren är verksam.

Riksrevisionen har tidigare konstaterat att det finns en omfattande felaktig användning av läkemedelssubventionerna, och andra myndigheter vittnar till exempel om att läkemedel för estetiska behandlingar felaktigt förskrivs inom läkemedelsförmånerna.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har konstaterat att nästan fyra av fem ärenden som rör tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal handlar om läkare som skrivit ut narkotiska läkemedel, i vissa fall utan medicinsk grund.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens styrning och kontroll av läkemedelsförskrivningen är effektiv. Fokus kommer att ligga på regeringens styrning genom överenskommelser med Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt på de ansvariga myndigheternas arbete med att styra, följa upp och kontrollera läkemedelsförskrivningen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 28 november 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?