Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statliga insatser för att attrahera investeringar i datahallar

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statliga insatser för att attrahera investeringar i datahallar. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i september 2022.

Bakgrund

Datahallar är en viktig del av samhällets digitala infrastruktur. De kan också skapa sysselsättning, både direkt och indirekt, samt bidra till utveckling och expansion av företag i informations- och kommunikationstekniksektorn.

Riksdagen har uttalat att investeringsfrämjandet ska fokusera på investeringar med särskilt hög kvalitet och potential att tillföra nya arbetstillfällen, kapital, kunskaper eller nya marknader i hela landet.

Regeringen har vidtagit åtgärder för att attrahera investeringar i datahallar. Sedan 2017 års budget omfattas därför datahallar av nedsättningen av energiskatten. Syftet är att Sverige ska stå sig bättre i den internationella konkurrensen om sådana investeringar

Dessa åtgärder är dock förknippade med finansiella kostnader, samtidigt som datahallar också är mycket stora elanvändare. Den svenska energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Datahallar använder stora mängder el, och Energimyndigheten bedömer att datahallar kommer att stå för omkring 20 procent av den ökade elanvändningen de kommande tio åren.

Redan idag finns det kapacitetsutmaningar i det svenska elsystemet. Vid sidan om nyetableringar av datahallar har det dessutom initierats ett antal andra elintensiva profilprojekt inom industrin, till exempel Northvolts batterifabriker, Hybrit inom stålindustrin och cementindustrins Cemzeroprojekt.

Sverige har ett mål om att öka energieffektiviseringen med 50 procent mellan 2005 och 2030. Flera remissvar på den utredning som låg till grund för förslaget om nedsättningen av energiskatten för datahallar framförde att även energieffektiviseringsfrågor borde beaktas i förslaget.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringens och berörda myndigheters beslut och åtgärder avseende investeringar i datahallar är effektiva. Granskningen omfattar framför allt investeringarnas kvalitet och potential att tillföra nya arbetstillfällen, kapital och kunskaper samt förhållande till energipolitikens mål.

SÅ GENOMFÖRS RIKSREVISIONENS GRANSKNINGAR

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 02 maj 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?