Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Styrningen av Business Sweden

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av effektiviteten styrningen av Business Sweden. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2023.

Bakgrund

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning, och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Business Sweden omsätter ungefär 800 miljoner kronor och har knappt 500 anställda. Verksamheten har kontor i drygt 40 länder.

Business Sweden ägs till hälften av staten och till hälften av näringslivet. Styrningen av Business Sweden är komplex med avtal mellan ägarna, stadgar, avsiktsdokument, statliga riktlinjebeslut och många såväl statliga som företagsfinansierade uppdrag.

Business Sweden leds av en styrelse där näringslivet och staten tillsätter lika många ledamöter var. Lite drygt 40 procent av intäkterna kommer från försäljning till privata företag. Insynen är mer begränsad än för en statlig myndighet, trots att organisationen mottar omfattande statliga medel för att utföra statliga uppdrag.

Såväl organisationsformen som den statliga styrningen är unika då verksamheten varken är myndighet eller bolag. Den ovanliga verksamhetsformen, kombinationen av privat och offentligt finansierad verksamhet samt två ägare där ingen har det dominerande inflytandet har lett till en komplex styrning.

Organisationen som helhet och styrningen av den har hittills inte utvärderats.

Syfte

Granskningen ska svara på om styrningen av Business Sweden är effektiv för att uppnå statens mål med verksamheten.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 31 mars 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?