Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Systemet med energideklarationer

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av systemet med energideklarationer. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2021.

Bakgrund

Energideklarationer har sin bakgrund i ett EU-direktiv och är till för att främja en effektiv energianvändning och bidra till en god inomhusmiljö, genom att konsumenter på bostadsmarknaden får information om byggnaders energiprestanda och rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder.

När bostäder säljs eller hyrs ut ska säljaren eller uthyraren därför alltid uppvisa en energideklaration. Den ska vara utfärdad av en oberoende expert och inte mer än tio år gammal.

Systemet är tvingande. I Sverige har kostnaderna för åren 2009–2016 uppskattats till cirka 1,8 miljarder kronor. Eftersom staten bidrar med stöd delas notan mellan fastighetsägarna och skattebetalarna.

För att energideklarationerna ska leda till energieffektivisering behöver de vara utformade så att konsumenterna enkelt förstår dem. Dessutom måste konsumenterna ha drivkrafter att genomföra de rekommendationer om effektiviseringsåtgärder som deklarationerna kan innehålla.

Tidigare granskningar, liksom svensk och internationell forskning, tyder på att energideklarationerna hittills inte har haft någon stark effekt på varken bostadsköpares beslut, fastighetsägares investeringar i energieffektivisering eller på försäljningspriset. Forskning har också pekat på att energibesparingarna är så låga att de kostnader som energideklarationer skapar riskerar att överstiga samhällsnyttan de bidrar med.

Riksrevisionen granskade systemet med energideklarationer 2009, och konstaterade då brister i utformningen av deklarationerna och i stödet till enskilda mottagare.

Syfte

Granskningen ska utreda om systemet för energideklarationer har utformats och genomförts så att det effektivt bidrar till energieffektivisering och god inomhusmiljö för småhus.

Granskningen omfattar i huvudsak energideklaration av småhus. Flerbostadshus och lokaler ingår inte.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 16 oktober 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?