Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Systemet med spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av systemet med spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2022.

Bakgrund

Möjligheten att göra ett så kallat spårbyte infördes i samband med arbetskraftsinvandringsreformen 2008. Spårbyte innebär något förenklat att asylsökande som fått avslag på sin ansökan i stället kan få uppehållstillstånd för arbete.

Det förutsätter dock bland annat att den sökande kan styrka sin identitet, har varit anställd i minst fyra månader hos samma arbetsgivare, tjänat minst 13 000 kronor i månaden och kommer att jobba kvar i minst ytterligare ett år.

Vidare ska anställningsvillkoren vara på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom branschen. Antalet ansökningar om spårbyte har ökat de senaste åren och uppgår till mellan 2 000 och 3 300 per år.

Det finns dock risker med spårbyte, något som bland annat beskrevs i ett antal remissvar när reformen om arbetskraftsinvandring förbereddes.

Det handlar till exempel om att asylsystemet kan belastas av onödiga kostnader om personer som saknar asyl- eller skyddsskäl ansöker om asyl i Sverige just för att via spårbyte få tillträde till den svenska arbetsmarknaden.

En annan risk är att arbetsgivare försöker undvika kontroller och tidsåtgång vid arbetskraftsinvandring genom att utnyttja möjligheten till spårbyte, och på så sätt få in den anställda i landet innan villkoren för arbetstillstånd har prövats.

Vidare finns risk för att de berörda individernas svaga ställning i samhället kan missbrukas av oseriösa arbetsgivare Detta stöds bland annat av Riksrevisionens tidigare granskning av statens insatser mot arbetskraftsexploatering, som visar att det finns stora brister i systemet.

Syfte

Granskningen ska svara på om systemet med spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring fungerar effektivt. Granskningen avser i huvudsak Migrationsverkets rutiner och kontrollsystem, liksom regeringens styrning.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 03 juni 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?