Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket (14 dec)

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens tillämpning av det finanspolitiska ramverket. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering 14 december 2023.

Bakgrund

Det finanspolitiska ramverket växte fram mot bakgrund av den ekonomiska krisen på 1990-talet, som innebar stora offentligfinansiella underskott och en snabbt stigande statsskuld. Ramverket innehåller de grundläggande principer som finanspolitiken utformas efter och syftar till transparens och långsiktig hållbarhet.

Riksrevisionen granskar återkommande regeringens tillämpning av det finanspolitiska ramverket i de ekonomiska propositionerna.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringens tillämpning av det finanspolitiska ramverket överensstämmer med riksdagens intentioner. Granskningen omfattar 2023 års ekonomiska vårproposition och budgetpropositionen för 2024. Fokus kommer att ligga på uppföljningen av de budgetpolitiska målen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 30 november 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?