Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen (21 apr)

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering 21 april 2020.

Bakgrund

I Sverige ska kommunerna ha samma förutsättningar att erbjuda sina invånare likvärdig service. För att detta ska vara möjligt finns det kommunala utjämningssystemet som bland annat innebär att alla kommuner och landsting garanteras i stort sett lika stora skatteinkomster per invånare.

Såsom systemet är konstruerat finns det risk för bieffekter som påverkar tillväxten negativt. Detta grundar sig i att inkomstutjämningen minskar kommunernas incitament att generera ekonomisk tillväxt eftersom en ökning i den egna skattebasen innebär att utjämningen ger mindre bidrag eller högre avgift – så att inkomstökningen netto nästintill uteblir. Dessutom riskerar inkomstutjämningen att påverka kommunernas val av skattesats.

Syfte

Syftet är att granska om inkomstutjämningen är utformad i enlighet med statens mål för de allmänna bidragen till kommuner, eller om utjämningen har bieffekter som påverkar kommunernas tillväxt negativt.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 31 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?