Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

TLV:s arbete med prissättning och subventionering av läkemedel

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av TLV:s arbete med prissättning och subventionering av läkemedel. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2021.

Bakgrund

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar bland annat om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånernas högkostnadsskydd, och fastställer apotekens inköps- och försäljningspriser. TLV ska genom sina beslut om pris och subvention öka förutsättningarna för en god och jämlik tillgång till effektiva läkemedel. Systemet ska även bidra till goda förutsättningar för forskning och innovation till nytta för patienten. Under 2018 uppgick kostnaden för receptbelagda läkemedel inom förmånerna till cirka 31 miljarder kronor, varav patienterna stod för cirka sex miljarder kronor i patientavgifter.

Ett av problemen har varit att det pris som fastställs när ett läkemedel tas in i förmånen tenderar att bestå ända tills patentet löper ut, även i fall där det finns skäl att sänka priset. Läkemedel i Sverige är ofta dyrare än i jämförbara länder under perioden 5 till 15 år efter första lansering. Bland annat därför fick TLV 2014 i uppdrag av regeringen att utveckla den så kallade värdebaserade prissättningen, för att uppnå bättre prisdynamik. TLV rapporterar att betydande besparingar har uppnåtts från 2014 och framåt.

Syfte

Granskningen ska svara på om TLV:s beslut om pris och subvention bidrar till en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i varje skede av läkemedlets livscykel. Granskningen kommer bland annat att fokusera på om TLV följer upp och omprövar subventioner när förutsättningarna har förändrats. Granskningen omfattar även regeringens styrning och uppföljning av TLV.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 02 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?