Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Trafikverkets hantering av forskningsmedel

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Trafikverkets hantering av forskningsmedel. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2018.

Bakgrund

En av Trafikverkets uppgifter är att bedriva forsknings- och innovationsverksamhet (FoI) inom transportområdet. För att kunna göra detta får myndigheten årligen cirka 520 miljoner kronor i FoI-anslag.

Cirka en femtedel av dessa pengar ska användas till FoI inom sjöfartsområdet (55 miljoner kronor) och luftfartsområdet (50 miljoner kronor), där beslut fattas i samråd med Sjöfartsverket och Luftfartsverket.

Under åren 2013–2017 delegerade Trafikverket FoI-verksamheten på sjöfartsområdet till Sjöfartsverket. Under hösten 2017 uppmärksammade Riksrevisionens årliga revision brister i Sjöfartsverkets hantering av de medel som anslagits för verksamheten. Bristerna rörde framför allt ett specifikt projekt och handlade bland annat om dokumentation, ingångna avtal, kompetens och resurshushållning. En utvärdering av projektet som Trafikverket låtit göra tyder på att endast en mindre del av projektets verksamhet kan betecknas som forskning och utveckling.

Händelserna har inte påverkat revisionsberättelserna för vare sig Sjöfartsverket eller Trafikverket, och finansieringen av projektet har upphört, varför frågan anses vara utagerad vad gäller den årliga revisionen.

Men eftersom det inträffade bedöms bero på brister i tilldelning och kontroll av forskningsbidrag, och kan ha inneburit misshushållning med statliga medel, kommer Riksrevisionen att genomföra en effektivitetsgranskning av Trafikverkets hantering av FoI-medel.

Syfte

Granskningen kommer att belysa Trafikverkets övergripande riskbedömningar och fastställda rutiner för handläggning av forskningsbidrag. Syftet är att bidra till bättre hantering av forskningsbidrag på transportområdet.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 april 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection