Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Trafikverkets kostnader för drift och underhåll av järnvägar

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Trafikverkets kostnader för drift och underhåll av järnvägar. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2020.

Bakgrund

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av 14 100 kilometer statlig järnväg. Basunderhållet utförs bland annat via så kallade basunderhållskontrakt av upphandlade entreprenörer till en årlig kostnad på cirka 3,7 miljarder kronor. Trots att syftet med dessa upphandlingar är att öka kostnadseffektiviteten, finns det indikationer på att den slutliga kostnaden ibland blir högre än den upphandlade kostnaden.

Syfte

Syftet med granskningen är att granska i vilken utsträckning basunderhållkontraktens slutkostnad blir högre än den avtalade kostnaden, vad det beror på och om Trafikverket vidtar effektiva åtgärder för att motverka detta.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 19 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?