Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Vård och behandling vid SiS särskilda ungdomshem

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av vård och behandling vid SiS särskilda ungdomshem. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2024.

Bakgrund

Beslut om tvångsvård enligt LVU fattas av förvaltningsdomstol efter ansökan av socialnämndenen i kommunen där den unge bor. Det är socialtjänsten som avgör vilken form av tvångsvård som ska ges, till exempel placering på särskilt ungdomshem.

De 21 särskilda ungdomshemmen drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Verksamheten är kostsam; 2022 var den genomsnittliga dygnskostnaden drygt 12 000 kronor per person. SiS finansiering utgörs av statliga medel och kommunala avgifter och ersättningar.

Barn och unga placeras på de särskilda ungdomshemmen på grund av kriminalitet, drogmissbruk eller annat socialt nedbrytande beteende. Med en placering följer långtgående befogenheter för personalen när det gäller att inskränka de placerade ungdomarnas rörelsefrihet.

Verksamheten har kritiserats i flera olika sammanhang, bland annat av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO) och Statskontoret. Sverige har också upprepade gånger fått kritik av FN:s barnrättskommitté för hur barn på institution tas om hand.

Trots omfattande granskning finns det lite uppföljning av vård och behandling vid de särskilda ungdomshemmen.

Syfte

Granskningen ska svara på om barn och ungdomar som är intagna på SiS särskilda ungdomshem får en effektiv vård och behandling. Granskningen gäller endast placeringar som gjorts med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 09 november 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?