Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

3. Pågående granskningar inom effektivitetsrevisionen

Nedan redovisas pågående granskningar inom effektivitetsrevisionen per den 31 oktober 2023. Inom parentes anges beräknat publiceringsår. Såväl titel som publiceringsår kan komma att ändras.

3.1 Granskningar som berör ett utskott

Avsnitt

3.1 Granskningar som berör ett utskott

 • Kontrollen av subventionerade anställningar (2023)
 • Är insatser för att kortutbildade arbetslösa ska utbilda sig ett effektivt sätt att rusta dem? (2024)
 • Myndigheters hantering av expropriation och andra former av markintrång (2023)
 • Riksbankens användning av tillgångsköp som penningpolitiskt instrument (2023)
 • Regeringens tillämpning av det finanspolitiska ramverket (2023)
 • Statens penningtvättstillsyn (2024)
 • Myndigheternas distansarbete (2024)
 • Beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder inom totalförsvaret (2024)
 • Statens skydd av hotade personer (2024)
 • Effektiviteten i Kriminalvårdens behandlingsprogram (2024)
 • Statens insatser för unga som misstänks för brott (2024)
 • Säkerhetspolisens verksamhet (2024)

Inga pågående granskningar.

 • Spelinspektionens tillsyn över spelmarknaden (2024)
 • Statens insatser för förvaltning av skyddad natur (2024)
 • Industriklivet (2024)
 • Statens insatser för att minska sjöfartens utsläpp av skadliga ämnen i Östersjön (2024)
 • Effektiviteten i styrningen av Business Sweden AB (2023)
 • ROT-avdraget (2023)
 • Anstånd med skatt (2024)
 • Systemet för återkallelser av uppehållstillstånd (2023)
 • Regeländring vid 180 dagars sjukskrivning (2023)
 • Bostadsbidragets familje- och bostadspolitiska måluppfyllelse (2024)
 • Statens insatser för att stärka efterlevnad av barnkonventionen (2023)
 • Statens styrning och kontroll av läkemedelsförskrivningen (2023)
 • Allmänna arvsfonden (2024)
 • Statens arbete med informationssäkerhet för patientinformation inom vården och omsorgen (2024)
 • Särskilda ungdomshem – den statliga tvångsvården av barn och unga (2024)
 • Statens tillsyn av medicintekniska produkter (2024)
 • Sektorsmyndigheternas arbete för att nå det funktionshinderspolitiska målet (2024)
 • Statens planering av transportinfrastruktur i nationell plan (2023)
 • Effekterna av bildandet av Svevia och Infranord (2024)
 • Lärosätenas skydd av forskningsdata (2023)
 • Avhopp från högskolans grundutbildningar inom bristyrken (2024)
 • Systemet med studieavgifter för utländska studenter i högskolan (2024)
 • Statens arbete med likvärdighet i förskolan (2024)
 • Regeringens och Sidas uppföljning och utvärdering av biståndets resultat och effekter (2024)

3.2 Granskningar som berör flera utskott

 • Fastställande av identitet hos statliga myndigheter (2024)
 • Statens insatser för att motverka felaktiga utbetalningar vid utländska inkomster (2024)
 • 112-tjänstens effektivitet (2023)
 • Strategiskt viktiga digitaliseringsprojekt i staten (2024)

Uppdaterad: 13 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?