Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

3. Pågående granskningar inom effektivitetsrevisionen

Nedan redovisas pågående granskningar inom effektivitetsrevisionen per den 31 oktober 2022. Inom parentes anges beräknat publiceringsår. Såväl titel som publiceringsår kan komma att ändras.

 

Avsnitt

3.1 Granskningar som berör ett utskott

 • Uppfyller Samhall sitt uppdrag? (2023)
 • Kontrollen av subventionerade anställningar (2023)
 • Myndigheters hantering av expropriation och andra former av markintrång (2023)
 • Miljömässigt ansvarsfull upphandling (2022)
 • Riksbankens användning av tillgångsköp som penningpolitiskt instrument (2023)
 • Samhällets informations- och cybersäkerhet (2023)
 • Polisens hantering av mängdbrott (2023)
 • Polismyndighetens arbete med särskilda händelser riktade mot grov brottslighet (2023)
 • Inga pågående granskningar.
 • Inga pågående granskningar.
 • Statens insatser för en effektiv hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad (2023)
 • Statens roll i utvecklingen av elsystemet (2023)
 • Jobbskatteavdraget (2023)
 • ROT-avdraget (2023)
 • Systemet för att återkallelser av uppehållstillstånd (2023)
 • Statens insatser för kortare väntetider i vården (2023)
 • Statens insatser för att motverka vårdskador och missförhållanden i vården och omsorgen om äldre (2023)
 • Det nationella smittskyddet (2023)
 • Statens insatser för att stärka efterlevnad av barnkonventionen (2023)
 • Statens styrning och kontroll av läkemedelsförskrivningen (2023)
 • Transportstyrelsens tillsyn (2022)
 • Statens insatser för att motverka tågförseningar (2022)
 • Användarvänlighet och tillgänglighet i myndigheternas digitala service (2023)
 • Statens insatser för likvärdig betygsättning (2022)
 • Skolverkets uppdrag att tillhandahålla statistik om grund- och gymnasieskolor (2022)
 • Lärosätenas skydd av forskningsdata (2023)
 • Inga pågående granskningar.

3.2 Granskningar som berör flera utskott

 • Myndigheters åtgärder för att förebygga och hantera trakasserier mot statligt anställda (2022)
 • Granskning av de statliga servicekontoren (2022)
 • Regeringens lokalisering av myndigheter utanför Stockholm (2023)
 • Administration av ersättning till arbetsgivare för sjuklönekostnader (2023)
 • Statens arbete för klimatanpassningar av den byggda miljön (2022)
 • Systemet med spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring (2022)
 • Statens bidragsgivning till civilsamhällets organisationer (2023)

Uppdaterad: 21 oktober 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?