Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 1. Pågående granskningar inom effektivitetsrevisionen

Nedan redovisas pågående granskningar inom effektivitetsrevisionen per den 1 oktober 2021. Inom parentes anges beräknat publiceringsår. Såväl titel som publiceringsår kan komma att ändras.

Granskningar som berör ett utskott

Arbetsmarknadsutskottet

 • Granskning av den statliga lönegarantin (2022)

Civilutskottet

 • Effektiviteten i den statliga fastighetsbildningen (2022)
 • Konsumentverkets tillsyn (2022)

Finansutskottet

 • Staten och kommunsektorns ekonomi (2021)
 • Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning (2021)
 • Kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser bakom genomförda reformer (2022)
 • Pris- och löneomräkningen av förvaltningsanslag (2022)
 • Miljömässigt ansvarsfull upphandling (2022)
 • Regeringens hanteringar av ändringsbudgetar under pandemin (2022)

Försvarsutskottet

 • Försvarsmaktens personalförsörjning av soldater och sjömän (2022)

Justitieutskottet

 • Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn – stora utmaningar för polis och åklagare (2021)
 • Ekobrottsmyndighetens arbete mot organiserad och grov ekonomisk brottslighet (2021)
 • Hanteringen av ersättning till rättsliga biträden m.m. (2021)

Konstitutionsutskottet

Inga pågående granskningar

Kulturutskottet

 • Statens pandemistöd till idrott och kultur (2022)
 • Kontrollen och uppföljningen av statens stöd till studieförbunden (2022)

Miljö- och jordbruksutskottet

 • Statens arbete mot invasiva främmande arter (2022)

Näringsutskottet

 • Statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken (2022)
 • Statliga insatser för att attrahera investeringar i datahallar (2022)

Skatteutskottet

 • Inga pågående granskningar

Socialförsäkringsutskottet

 • Försäkringskassans kontrollfunktion i sjukskrivningsprocessen (2021)
 • Migrationsdomstolarnas effektivitet (2022)
 • Systemet för hantering av offentliga biträden i migrationsärenden (2022)

Socialutskottet

 • Statens suicidpreventiva arbete – samverkan med verkan? (2021)
 • Statens arbete med att säkerställa skyddsutrustning under coronapandemin (2022)
 • Statens tillsyn av öppenvårdsapotek och handel med läkemedel (2022)
 • Statens insatser för kortare väntetider i vården (2022)

Trafikutskottet

Inga pågående granskningar

Utbildningsutskottet

 • Statens insatser för likvärdig betygsättning (2022)
 • Skolverkets uppdrag att tillhandahålla statistik om grund- och gymnasieskolor (2022)
 • Fungerar skolpengen som det var tänkt för skolans huvudmän och dess elever? (2022)

Utrikesutskottet

 • Svenskt bistånd genom multilaterala organisationer (2021)
 • Sidas arbete med val av samarbetspartner och biståndsform (2022)

Granskningar som berör flera utskott

Arbetsmarknadsutskottet och socialförsäkringsutskottet

 • Granskning av om bosättningslagen levt upp till intentionerna (2021)
 • Systemet med spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring (2022)

Finansutskottet och arbetsmarknadsutskottet

 • Myndigheters åtgärder för att förebygga och hantera trakasserier mot statligt anställda (2022)

Finansutskottet och näringsutskottet

 • Regeringens omlokalisering av myndigheter – har de genomförts effektivt och långsiktigt ändamålsenligt? (2022)

Socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet

 • Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (2022)

Kulturutskottet, arbetsmarknadsutskottet och socialutskottet

 • Den statliga bidragsgivningen till ideella organisationer med social inriktning (2022)

Uppdaterad: 22 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?