Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Effektivitetsrevisor med allmänhetens bästa i siktet

Emelie är effektivitetsrevisor och projektledare på Riksrevisionen. Hennes uppdrag är att bedöma resultatet av statliga insatser och se om skattepengar används effektivt. Genom det jobb hon och hennes kollegor gör får politiker, myndigheter och allmänheten oberoende information om hur staten fungerar.

Emelie, porträtt.

Emelie, effektivitetsrevisor och projektledare

Varför valde du att börja arbeta hos Riksrevisionen?

– Jag ville ge tillbaka till samhället det jag har fått i form av utbildning. Demokrati är något av det viktigaste vi har och här bidrar vi till att den demokratiska processen fungerar väl. Det är ett ovanligt motiverande uppdrag.

Hur ser ditt arbete ut under en granskning?

– Arbetsuppgifterna varierar beroende på var i processen vi är och alla faser är givande på sitt sätt. Först finns en idé om något som behöver granskas. Vi designar och planerar granskningen – det är både kreativt och utmanande. För att kvalitetssäkra uppläggen testar vi dem vid interna seminarier. Under nästa fas samlar vi in data. Sen drar vi oss tillbaka lite och analyserar det vi har sett. Innan vi gör klart granskningen helt så har vi ett till seminarium med opponenter och erbjuder dem vi granskar att faktagranska. Efter det publicerar vi vad vi har sett och våra rekommendationer i en rapport som lämnas till riksdagen. Från idé till publicering tar det ungefär ett år.

Hur är det att granska andra organisationer?

– Det är otroligt lärorikt och oftast är de glada att vi är där. De hoppas på möjligheter till förbättring och förändring, eller stöd i att göra rätt. Jag upplever att förtroendet för Riksrevisionen är stort.

Vad blir resultatet av granskningen?

– Riksdagen tar emot rapporten och regeringen ska svara på vilka åtgärder de kommer att vidta. Beroende på hur de väljer att agera kan resultatet se olika ut. När vi har granskat myndigheter eller andra organisationer så kan de också få rekommendationer från oss.

Vilka egenskaper är viktiga att ha i ditt jobb?

– Jag måste kunna ändra min syn och fundera på om jag har några förutfattade meningar, vara intellektuellt hederlig och öppen för de kunskaper som finns hos dem vi granskar. Mod behövs också, ibland behöver jag komma med rekommendationer eller lyfta upp problem som de som vi granskar kanske inte är bekväma med. Men jag måste också vara empatisk och bra på att samarbeta och kommunicera – både med mina kollegor och med dem vi granskar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Kollegorna! Engagemanget som finns för arbetet, nyfikenheten i huset. Varje ny granskning ger mig också nya möjligheter att lära mig nya saker och det är häftigt. Det är givande att få möta engagemanget hos dem vi granskar. Och sist men inte minst det motiverande uppdraget. Om du tycker att demokrati är viktigt så älskar du det här jobbet.

Vad är mest utmanande med ditt jobb?

– Att skapa ett välfungerande upplägg för en granskning, hur den ska genomföras. Utan det skulle vi riskera att köra i diket eller att få börja om från början. Men att göra designen är också en av de roligaste delarna i arbetet.

Hur är Riksrevisionen som arbetsplats?

Riksrevisionen har ett tungt mandat som jag och mina kollegor har ansvar för att förvalta väl. Jag får ett stort förtroende och jobbet är fritt och självständigt, det är flexibelt med schyssta villkor som går lätt att kombinera med familj och en aktiv fritid.

Hur har du utvecklats inom Riksrevisionen?

Jag har blivit en bättre analytiker och projektledare tack vare projektarbetet och våra internutbildningar. Dessutom är de seminarier vi har i varje granskning väldigt lärorika. Där ser jag hur andra jobbar och kan ta med mig deras erfarenheter till mitt eget arbete. Att jobba som effektivitetsrevisor jämfört med att vara utredare innebär också att jag bedömer det jag granskar, att jag ska avgöra om till exempel en förändring har levt upp till sitt syfte.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Som projektledare är jag oftast på kontoret i Stockholm och ser till att projektgruppen kan jobba på, att de har den information och det stöd de behöver och att vi tar in deras kunskaper i granskningen så att den blir så bra som möjligt. Att skriva och hämta in olika former av data ägnar jag också mycket tid åt.

Hur ser din bakgrund ut?

– I Umeå tog jag en Pol mag i statsvetenskap och en examen i nationalekonomi. Efter det valde jag att doktorera i statsvetenskap i Stockholm och jobbade som utredare innan jag började på Riksrevisionen.

Uppdaterad: 22 augusti 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?