Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Martin, en nyfiken it-revisor med smak för utveckling

Martin jobbar som it-revisor – en roll där han kombinerar sin civilekonomutbildning med ett stort intresse för it. It-revision och dataanalys blir allt viktigare inslag i revisionen och en del av Martins uppdrag är att utveckla de metoder vi använder.

Martin, it-revisor, porträtt.

Martin, it-revisor

Är it-revision ett nytt område för Riksrevisionen?

– Nej, vi har jobbat länge med det, men tidigare har vi ofta tagit in konsulter. Nu bygger vi upp vår egen förmåga och vi är fler personer än tidigare som jobbar på heltid som it-revisorer och ytterligare några som gör det till en del.

Vad är det bästa med ditt jobb?

–Jag får en förståelse för hur samhället är uppbyggt och fungerar, eftersom jag får inblick i många olika verksamheter. Att vara en del i utvecklingen när Riksrevisionen bygger upp sina kunskaper och sin interna förmåga inom it-revision är också roligt! Vi utvecklar våra egna metoder för dataanalys utifrån revisionsteamens behov. Det är spännande att vara en del av det och jag tror inte att jag hade fått samma möjlighet någon annanstans.

Vilket uppdrag har en it-revisor på Riksrevisionen?

– Vi har samma uppdrag som alla finansiella revisorer på Riksrevisionen, att granska myndigheternas årsredovisningar. Mycket information kommer från it-system och därför kollar vi till exempel myndigheternas behörighets- och programförändringsrutiner för att se om det finns en risk att det kommer in felaktiga uppgifter. Mina kollegor efterfrågar också allt mer dataanalys, där vi tittar på stora datamängder i stället för att ta stickprov.

Vilken bakgrund har du?

– Det här är mitt första jobb efter studierna. Jag är civilekonom och har alltid varit intresserad av teknik och it. På Riksrevisionen började jag som finansiell revisor. När jag sedan fick rollen som it-revisor blev det möjligt för mig att kombinera min utbildning och mitt intresse i jobbet.

Varför valde du att börja arbeta på Riksrevisionen?

– Jag ville jobba med revision, bidra till samhället och ha en bra arbetsmiljö. Det trodde jag att Riksrevisionen kunde erbjuda och det stämde. Jag prövar på nya saker och styr över min egen tid i stor utsträckning. Mina kollegor är också viktiga för att jag ska trivas. De är trevliga och ödmjuka, det finns ingen rivalitet.

Hur ser ett arbetsår ut i stora drag?

– Jobbet varierar mycket över året. It-revision utgår från redovisningsåret, precis som den vanliga revisionen, men vi har en mer intensiv period under hösten. Då träffar vi representanter från it-avdelningar på myndigheterna och utför själva granskningen. Resten av året jobbar vi mycket med metodstöd, med att utveckla rutiner och processer och vi stöttar revisionsteamen med dataanalys.

Hur har du utvecklats på Riksrevisionen?

– Som person har jag utvecklats mycket. Här finns erfarna kollegor som stöttar och i takt med att jag har kommit in i rollen har jag kunnat ta ett allt större ansvar. Jag har kunskaper om varför vi gör det vi gör och jag är trygg i min roll när jag har kontakt med människor på olika positioner i myndigheterna.

Vilka egenskaper är viktiga att ha i ditt jobb?

– Jag behöver kunna anpassa mig till olika situationer. Det är viktigt att kunna lyssna och prata med dem vi möter på myndigheterna, att analysera informationen och förstå vad som är relevant att granska utifrån deras verksamhet. Jag måste vara nyfiken, vilja lära mig, vara analytisk och kunna ha många bollar i luften eftersom vi granskar flera myndigheter parallellt.

Har du gått någon särskild utbildning för att bli just it-revisor?

– Nej, det har jag inte. I grunden har jag min examen i företagsekonomi och utöver det gör mitt intresse för it och min nyfikenhet att jag lär mig det jag behöver. Vi har ett nätverk på Riksrevisionen där vi som jobbar med it-revision diskuterar metodik med mera och dessutom finns det mycket att lära via nätet.

Vad är mest utmanande med ditt jobb?

– Eftersom det kan se ut på olika sätt i de organisationer vi granskar så kan det vara en utmaning att anpassa sig och se vad vi ska fokusera på, att plocka ut rätt information.

Uppdaterad: 21 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?