Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Gambias riksrevision mottar pris för bästa effektivitets­revisions­rapport

Den nationella revisionsmyndigheten i Gambia (National Audit Office of The Gambia) har tilldelats pris för bästa effektivitetsgranskning inom AFROSAI-E, organisationen för nationella revisionsmyndigheter i engelsktalande Afrika.

Syftet med priset, som initierades av AFROSAI-E med stöd av Riksrevisionen 2008, är att uppmuntra utvecklingen av effektivitetsrevision i det engelsktalande Afrika och att belysa de insatser som görs av enskilda effektivitetsrevisorer. Som ordförande i prisets internationella bedömningskommitté leder Riksrevisionen arbetet med att utse vinnaren.

Den oberoende internationella bedömningskommittén utsåg enhälligt årets vinnare, trots många bra bidrag. Vinnarrapporten heter “Emergency Obstetric care in Public Health Facilities”. Den handlar om tillgången till akut obstetrisk vård i offentliga vårdinrättningar i Gambia. Mödradödlighet är en stor utmaning i Gambia. Syftet med granskningen är att bedöma effektiviteten i de insatser som har vidtagits för att säkra kvalitet i mödravården. Rapporten utgår bland annat från Agenda 2030 och FN:s hållarbarhetsmål 3 som handlar om kvinnors hälsa och sätt att minska barnsängsdöd.

Nyfött barn och barnmorska.

Foto: Jean-Michel Clajot / TT

Dag Levin Sparr, porträtt.

– Det är en imponerande granskning med ett tydligt medborgarperspektiv som belyser allvarliga problem inom den akuta förlossningsvården. Granskningen analyserar orsakerna till de identifierade problemen på ett tydligt och konsekvent sätt. Den ger regeringen hjälp med åtgärder i syfte att minska förlossningskomplikationer, mödradödlighet och på sikt sjukvårdskostnader, säger Dag Levin Sparr, internationell rådgivare vid Riksrevisionen och ordföranden för den internationella juryn.

Till årets tävling hade rapporter nominerats, från Botswana, Mauritius, Rwanda, Tanzania, Gambia och Zambia.

Priset delades ut av riksrevisor Helena Lindberg under AFROSAI-E årliga strategiska möte för riksrevisioner i regionen.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Det är fantastiskt att se att så många starka bidrag inkom till årets tävling. Detta visar att nationella revisionsmyndigheter runt om i världen fortsätter att fullfölja sin roll med att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig användning av offentliga medel – trots det tuffa pandemiläget, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningsteamet bakom den vinnande rapporten, erbjuds ett studiebesök vid Riksrevisionen, med syfte att utbyta kunskap och erfarenheter med svenska kollegor. På grund av den rådande pandemin hoppas Riksrevisionen bjuda in vinnarna nästa år.

Helena Lindberg tillkännager den vinnande rapporten

Bakgrund

Riksrevisionen har ett långvarigt samarbete med AFROSAI-E, med målet är att stärka den offentliga revisionen i regionen och därmed bidra till bland annat god resursanvändning och fungerande system för ansvarsutkrävande i länderna,

AFROSAI-E är en underavdelning av INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions). INTOSAI är en global paraplyorganisation för nationella revisionsorgan där Riksrevisionen ingår. AFROSAI-E organiserar nationella revisionsorgan i 26 länder i engelsktalande Afrika.

Läs mer

Den vinnande rapporten “Emergency Obstetric care in Public Health Facilities” Pdf, 3 MB.

AFROSAI-E:s webbplats

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Myndigheten representerar Sverige i internationella sammanhang samt har riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afrika (Kenya, Liberia, Tanzania, och Zimbabwe), sydöstra Europa (Kosovo och Moldavien) och i Asien (Afghanistan och Palestina). Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för fem regionala samarbeten riktade till 43 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien och Stillahavsområdet.

Läs mer

Riksrevisionens internationella verksamhet

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 04 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?