Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisor Helena Lindberg: ”Riksrevisionen stöttar inte militärregimen i Myanmar”

Det har i media påståtts att Riksrevisionen stöttar militärregimen i Myanmar. Dessa uppgifter är felaktiga. Riksrevisor Helena Lindberg kommenterar här uppgifterna.

Riksrevisionen har riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. Syftet är att främja ett effektivt användande av offentliga resurser och en demokratisk utveckling. Verksamheten ska också bidra till ökad transparens och fungerande system för ansvarsutkrävande.

En del av det arbetet utgörs av ett pågående samarbete med Aseansai, som är en regional organisation för tio nationella revisionsmyndigheter i Sydostasien (i Brunei Darussalam, Kambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam). Samarbetet har som övergripande mål att stärka den regionala kapaciteten att utföra revision i enlighet med internationella standarder.

Nuvarande samarbetsperiod inleddes 31 december 2019 och pågår till och med 2022. Riksrevisionen bidrar med expertkompetens och stödjer exempelvis arbetet med att bygga upp en regional resursbas och ta fram utbildningsmaterial som ska kunna implementeras inom hela Aseansai.

Målen för det arbetet är högt ställda. Effektiva revisionsmyndigheter är en viktig del i demokratibyggande. Genom att stödja revisionsmyndigheter, även i väldigt komplexa kontexter, vill vi på sikt bidra till att stärka demokratin genom transparens och ansvarsutkrävande i offentlig verksamhet.

Riksrevisionen samarbetar med Aseansai via dess sekretariat, som sköts av den nationella revisionsmyndigheten i Indonesien. Riksrevisionen samarbetar även med Aseansai:s Training Committee som leds av revisionsmyndigheten i Filippinerna och har därtill stöttat revisionsmyndigheten i Vietnam som leder arbetet med den nya strategiska planen för Aseansai.

Ordförandeskapet i Aseansai roterar i bokstavsordning vartannat år, och ligger sedan november 2021 hos revisionsmyndigheten i Myanmar. I samband med militärregimens övertagande av makten i Myanmar blev det tydligt att revisionsmyndighetens oberoende krymptes, och att regimen har försökt använda sitt ordförandeskap i Aseansai politiskt. Bland annat kuppades en hög representant för militärregimen in som gästtalare på ett av Aseansais möten, utan att detta annonserats i förväg. Riksrevisionen deltog digitalt i det mötet som observatör, på handläggarnivå.

Riksrevisionen har efter detta haft både interna diskussioner samt dialoger med andra Intosai-aktörer tillsammans med sekretariatet för Aseansai för lyfta vår oro och diskutera hur vi framöver undviker att Aseansais aktiviteter och vårt deltagande används i propagandasyften.

Riksrevisionen har inte, och kommer inte, att bidra med några finansiella medel till Aseansai som kan komma militärregimen i Myanmar till del. Vårt stöd till Aseansai handlar om att tillhandahålla professionell expertis.

Precis som tidigare koordineras samarbetet mellan Riksrevisionen och Aseansai via sekretariat i Indonesien.

Riksrevisionen har inte haft några direkta kontakter med revisionsmyndigheten i Myanmar efter militärens maktövertagande.

Riksrevisionen kommer inte att delta i eller bidra till några aktiviteter som anordnas av eller i Myanmar. Vi kommer heller inte att delta på hög nivå i några sammanhang där Myanmar finns representerat, eller ha några bilaterala relationer med Myanmar.

Riksrevisionen är oroad över utvecklingen i Myanmar, och ser allvarligt på det demokratiska bakslag i landet som militärkuppen inneburit och hotet mot revisionsmyndighetens oberoende.

Vi är medvetna om att i en situation där revisionsmyndighetens oberoende hotas eller undergrävs, är revisionsmyndighetens möjlighet att bidra till ansvarsutkrävande kraftigt begränsad.

Vi gör löpande bedömningar om vårt stöd har ett mervärde och är meningsfullt. När vi gör dessa bedömningar tar vi också hänsyn till det faktum att uteslutande av en revisionsmyndighet med begränsat oberoende kan leda till att icke-demokratiska regeringar angriper revisionsmyndighetens oberoende ytterligare och därmed marginaliserar revisionsmyndigheten.

Riksrevisionen har valt att inte överge Aseansai helt och hållet, bland annat för att kunna fortsätta att stödja de andra nationella revisionsmyndigheterna som ingår i Aseansai. Att beskriva detta som att Riksrevisionen stöttar militärregimen i Myanmar är felaktigt.

Helena Lindberg, riksrevisor

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 21 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?